Lente/Zomer | We mogen weer op roofvissen vissen!

Gesloten tijd 2014

14 mrt 2014
Gesloten tijd 2014

Het grote struikelblok is feitelijk dat we met twee gesloten periodes te maken hebben, namelijk de gesloten tijd voor vissoorten en de gesloten tijd voor bepaalde aassoorten. Beide worden maar wat vaak met elkaar verward.

Van 1 april t/m de laatste zaterdag van mei is het verboden om met kunstaas, een stukje vis, of een dood visje te vissen.

Gesloten tijd voor vissoorten

Vang je in deze periode een bepaalde vissoort, dan dien je hem onmiddellijk terug te zetten. Anders gezegd is het in deze periode verboden om deze vissoort mee te nemen. De gesloten tijd voor snoek (1 maart t/m de laatste zaterdag van mei) zorgt hierbij voor de meeste verwarring.

Gesloten tijd voor aassoorten

In deze periode, 1 april t/m de laatste zaterdag van mei, is het verboden om met bepaalde aassoorten te vissen, oftewel je mag dan niet vissen met kunstaas, een stukje vis of met een dode vis.

Concreet wil het bovenstaande zeggen dat je in de maand maart gewoon op snoek mag vissen met kunstaas, een stukje vis of een dood visje. Vang je er een, dan dien je hem alleen direct weer terug te zetten. Inderdaad, een behoorlijk achterhaalde wet, aangezien verwacht wordt dat je snoek altijd terugzet!

Gesloten tijd 2014

En dan nu een ietwat vreemde constatering. Feitelijk is het toegestaan om snoek, baars en snoekbaars te vangen van 1 april t/m de laatste zaterdag van mei. Maar dit wordt je nagenoeg onmogelijk gemaakt, aangezien het nu niet toegestaan is om te vissen met kunstaas, een stukje vis of een dood visje. Per 1 maart 2012 is daar echter een belangrijke wijziging aan toegevoegd.

Waar het in de gesloten tijd voor aassoorten vroeger verboden was om met worm te vissen, is dat sinds 1 maart 2012 wel toegestaan! Met name voor de baarsvisser, en in iets mindere mate snoekbaars, biedt dat aanzienlijk mogelijkheden. Concreet gezegd, is het in de gesloten tijd voor aassoorten toegestaan om met worm roofvis te vangen.

Gesloten tijd 2014

Vanaf de laatste zaterdag van mei is het weer toegestaan om met kunstaas, een stukje vis of een dood visje te vissen. Nu pakte dat vorig jaar gunstig uit voor roofvissers die niet meer konden wachten om aan de slag te gaan; in 2013 viel die laatste zaterdag namelijk al op 25 mei. Dit jaar zullen we toch iets langer op een houtje moeten bijten; de bewuste zaterdag valt namelijk pas op 31 meiā€¦ Samenvattend: In 2014 mag je op 31 mei weer vissen met kunstaas, een stukje vis of een dood visje.

Let op: Een visrechthebbende, bijvoorbeeld jouw eigen vereniging, kan als voorwaarde in de schriftelijke toestemming een langere gesloten periode vaststellen voor bepaalde vissoorten. Een visrechthebbende mag ook een langere gesloten periode vaststellen voor het gebruik van bepaalde aassoorten.

bron: http://www.roofvisnet.nl/